Başlangıç Olayları

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri denir. Bu devirde Istanbul'da Lâle zevki artip, yetistirilmesi yaygınlasmıştır. Devlet adamlari dahil, istanbulluların bahçelerinde lâle yetiştirip zevk edinmelerinden dolayı şair ve tarihçiler tarafindan bu yıllara "Lâle Devri" denilmistir.

isim-tugra

 

lale devri eğlenceleriLâle Devri, Osmanlı Sultanı Üçüncü Ahmed Hân (1703-1730) ve Vezir-i âzam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa zamanında Osmanlı-Rus-Avusturya-Venedik harplerinden sonra imzalanan Prut ve Pasorofca Andlaşması ardından basladı.