DERSLER
 

           

           Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Yazarlık Yazılımıyla Eğitim Materyali Üretimi   projesi dahilinde hazırlanmıştır.Projenin hazırlanmasında Macromedia Flash 8,Macromedia Fireworks 8,Macromedia Dreamweaver 8 programları kullanılmıştır.

  Dersin hazırlanması sırasında;
http://www.tsf.org.tr/
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/satranc/sat/cocuklar.shtm
Siteleri kaynak olarak kullanılmıştır.
    Dersin sonunda öğrencilere aşağıdaki kazanımların verilmesi amaçlanmıştır.

KAZANIMLAR
1. Satranç oyununun tarihçesini araştırır.
2. Satranç oyununun amacını bilir.
3. Satranç tahtasının açık ve koyu karelerden oluştuğunu, bu karelerin dikeydeki sayı yataydaki harflere göre adlandırıldığını bilir.
4. Satranç taşlarını adlarıyla bilir.
5. Satranç taşlarını satranç tahtasına doğru bir şekilde yerleştirir.
6. Satranç taşlarından şahı tanır, hareket şeklini bilir ve uygular. 7. Satranç taşlarından veziri tanır, hareket şeklini bilir ve uygular. 8. Satranç taşlarından kaleyi tanır, hareket şeklini bilir ve uygular. 9. Satranç taşlarından fili tanır, hareket şeklini bilir ve uygular.
10. Satranç taşlarından atı tanır, hareket şeklini bilir ve uygular.
11. Satranç taşlarından piyonu tanır, hareket şeklini bilir ve uygular.
12. “Hamle”nin anlamını bilir. Oyuna başlamak için ilk hamleyi beyaz taşlarla oynayan oyuncunun yapacağını bilir.
13. “Şah çekmek” deyiminin anlamını bilir