Biz Kimiz?

1) Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle ( düzlem parçasına) üçgen denir.

ÜÇGENİN ÖZELLİKLERİ

Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır.
Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için;

Ç = a + b + c — › Çeşitkenar üçgende
Ç = 3 x a— › Eşkenar üçgende
Ç = (2 x b) + a—› İkizkenar üçgende

Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur.
Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenarın uzunluğundan büyüktür.
Bir üçgende iki kenarın uzunlukları farkı üçüncü kenarın uzunluğundan küçüktür.
Örnek:
  a=14 cm b=10 cm c=8 cm
  c + b > a
8 + 10 = 18
18>14
  a - b < c
14 - 10 = 4
4 < 8

AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGENLER

 

Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacağından tüm kenar uzunluklarını toplarız.
|AB|=|BC|=|CD|=|DE|=|EG|=|GF|=|FE|=|EC|=5 cm

Ç= |AB|+|BC|+|CD|+|DE|+|EG|+|GF|+|FE|+|EC|
   =5+5+5+5+5+5+5+5
   =40 cm

Başa Dön

Copyright © 2007 Tüm hakları saklıdır.