Ç= (a+b)x2

Ç= (9+5)x2

Ç= 14x2= 28 cm

Kendimizi Değerlendirelim
Biz Kimiz?

1) Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

  • Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ

Dikdörtgen kapalı bir şekildir.
Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır.
Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir.

2) Dikdörtgenin Çevresi:

          Dikdörtgenin Çevre Formülü

3) Dikdörtgenin Alanı:
Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.


            Dikdörtgenin Alan Formülü

4) Dikdörtgenin Köşegen Özelliği
Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar.Başa Dön

Copyright © 2007 Tüm hakları saklıdır.