NOKTALAMA İŞARETLERİ


1.Korkuyla ( ) “Bana niçin kızdın ( )”diye sordu (  )
Yukarıdaki cümlede parantez içindeki yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( : ) ( ; ) (...)                          B) (; ) (? ) ( ! )
C) (: ) (? ) ( . )    *                       D) (, ) (! )  ( . )

 

 

2. “Ah, o günleri bir görebilsem”cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
A) Ünlem  işareti  *                        B) Soru işareti
C) İki nokta                                   D) Noktalı virgül

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru (?) işareti konmaz?

 1. Çikolatalı pastayı mı seviyorsun
 2. İstanbul’a taşındığını kimden duydun
 3. Sen de mi onun gibi düşünüyorsun
 4. Ne hakla karışıyorsun, diye bağırıyordu*

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. Nigâr’lar dün gece yola çıktı.*
 2. TBMM’de yani yasa görüşülüyor.
 3. Saat 13’te orada olmalıyım.
 4. Biz Atatürk’ler yetiştiren bir ulusuz

 

5.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ”^” düzelte işareti kullanılmaz?
A) Dikkat  *                      B)Yadigar
C) Katip                            D)Dükkan

 

 

 

6. Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır(  ) Dengeli beslenme (  ) spor yapma (  ) düzenli yaşama (  )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( , ) (...)  *            B)  ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( : ) (;  )  ( , ) ( . )             D)  ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta(...)yanlış kullanılmıştır?

 1. Başarının temel koşulu: Bilgi, disiplin, çalışma...
 2. Bu haberi ...den duydum.
 3. Haydi çocuklar başarıya...
 4. Çok dikkatlidir benim babam...

 

 

8. “Kadın işlerini çok güzel yapıyordu.” cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül getirilirse anlam değişir?
A) Kadın *                                   B)İşlerini
C) Çok                                        D)Güzel

 

 

9.”Kesme işareti, kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırır. Gelen ek kısaltmanın okunuşuna uyar.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

 1. Öğleden sonra TRT’ye gittim.
 2. Kimsesiz yavrular ÇEK’te kalır.
 3. Aldığınız malın KDV’sini ödeyiniz.
 4. SSK’na ödenecek pirim bedelleri artırıldı.*

 

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalı virgül(; ) yanlış kullanılmıştır?

 1. Sözelden en çok Türkçe’yi, coğrafyayı;sayısaldan ise matematiği daha iyi yapıyor.
 2. Seninle sinemaya giderim;ama, masrafları sen karşılarsın.
 3. Tıp, dişçilik öğrencilerinden ikişer; hukuk öğrencilerinden üçer milyon lira alınacak.
 4. O günlerde özlemini çektiğimiz iki şey vardı; yenilik ve çağdaşlaşma.*

 

 

 

 

11. Virgül (,) ,aşağıdakilerin hangisinde yanlış yerde kullanılmıştır?

 1. Sabahları kalkar,kahvaltısını yapar, işine gider.
 2. Güzel, yeni, kırmızı paltosunu giymişti.
 3. Cıvıl,cıvıl kuşlar,dallarda ötüşüyordu.*
 4. Oraya, o ıssız yere, bir daha gitmeyecekti.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...)  konulmaz?

 1. Onunla karşılaşmayı öyle çok istiyorum ki
 2. Buralara kadar gelip de seni görmeden gitmek
 3. Oraya aynı mevsimde bir daha gidebilirsem
 4. Şiir çevirisi alnında iki büyük ada var: Orhan Veli ve Can Yücel*

 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta ( : ) yanlış kullanılmıştır?

 1. Ustanın emirleri hiç bitmiyordu: Çalış, erken gel...
 2. Türkiye’nin en gelişmiş kentleri şunlardır: İstanbul, İzmir, Ankara...
 3. Sinema dağıldı: kardeşim ortalıkta yoktu.*
 4. Tek sevdiğim arkadaşım vardı: Jale.

 

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde kesme ( ‘ ) işaretinin kullanımı yanlıştır?

 1. Yahya Kemâl’in Ankara için söylediğisöz meşhurdur.
 2. Beyoğlu’nun sokakları gizemlidir.
 3. Hollanda’lı baçınalar dikmiş bu lâleleri.*
 4. İstanbul’un taşı toprağı altındır.

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

 1. Ağladı, sızladı, istediklerini aldırdı.
 2. O da sever mi benim sevdiğim şeyleri?
 3. Devamlı çalışır; bir şeyler alıp satardı.*
 4. Annem, en sevdiğim varlık, beni aramadı.

 

 

 

16.Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. Babası DSİ’nde çalışıyormuş.*
 2. TEK’ten bir yetkili gelmiş.
 3. Prof. Dr. Halil Ersoylu geldiler mi?
 4. THY’nin uçağı gecikmiş.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç işareti,farklı görevde kullanılmıştır?

 1. Ataç’ın düzyazı türleri( roman, öykü,denem)üstüne oldukça ilginç görüşleri vardır.*
 2. Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat       ( önad)denir.
 3. Eleştirilerin  nesnel (obejeltif) olmayan nedenlere bağlanması, onu başarısız kılıyordu.
 4. Bu parçada vurgulanan (üstünde durulan) düşünce nesnel olmaktan uzaktır.

 

 

18. “Kimi eylemler bir oluş bildirir:sararmak, büyümek, buruşmak...”
Bu cümlede üç noktanın(...) kullanılış gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sözün bir yerde kesildiğini anlatma.
 2. Biz alıntının atlanılan yerlerini belirtme.
 3. Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme.
 4. Benzer örneklerin sürdürüleceğini gösterme.

 

19. Babam mı   (I) Babam (II)  babam garip bir adamdı (III)  Küçükken  beni  bahçeye  çıkarır  (IV)   yıldızları    gösterirdi (V)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A)  ( ? ) ( ! ) ( . )  (, )( . )  

 1. ( ? ) (...)  (. ) ( , ) ( . )*

 

 1. ( ? ) ( , ) ( (, ) ( . ) (. ) 

 
D)  ( , ) (...) (.  ) ( , ) ( . )

 

 

 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

 1. Verdiği bu eser bir roman m ı( ) yoksa uzunca bir öykü mü?
 2. “Hey ( ) buraya bak.”diye bağırdı.
 3. Kitabımın iki baskısını övenler olduğu gibi ( ) yerenler de oldu.
 4. Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür ,badem gözlü olur.*

21.Kesme işareti (‘ )işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

 1. Oğlum bile o kitapların 100’ünü okudu.
 2. Ülkesinde 4’milyon işsiz varmış.*
 3. Bugün işe başvuran 11’inci kişi.
 4. Konsere saat 19’da gitmeliyiz.

 

22. Kendi kendine ( )
     ( )Yine kiracılar ( )yine kiracılar ( )
Parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (? ) (-) (,) (!)                B) (: ) (-) (, ) (...)*
C) (: ) (-) (; ) (...)              D) (!) (-) (.) (...)

 

 

 

23.Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. Siz’de toplantıya gelmediniz.*
 2. 27.01.1999’da on dört yaşına gireceğim
 3. Dr. His Bey’i mi aradınız?
 4. Cumhuriyet 1923’te ilân edildi.

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin sonuna soru işareti koymak yanlış olur?

 1. Yarın kiminle konuşacaksınız
 2. İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir*
 3. Bu işin yanlışlığı size söylendi mi
 4. Bugün hangi derse çalışacaksın

 

 

25. Merak  ediyordum;  yanındaki  kimdi   (I) Kardeşi mi (II) yoksa   arkadaşı  mıydı     (III) Niçin benimle     tanıştırmamıştı ( IV)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisine soru işareti konulmaz?
A) I           B) II  *            C)III          D) IV

 

 

 

26. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. 1998’den itibaren burada çalışacağım.
 2. Bu anket 5’bin kişiye uygulandı.*
 3. Otobüs 16’da hareket edecek.
 4. Biz 5’inci katta oturuyoruz.

27. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?

 1. Küçük, şekerliği bana ver.*
 2. O, şimdi daha iyi düşünebiliyor.
 3. İşçiler verilen söz üzerine dağıldı.
 4. Kardeşim, evde annemle birlikte kaldı.

 

 

28. ”Yalnız iken  bile  fena  bir  şey  söyleme ( ) yapma ( )  başkalarının yanında utanmaktansa (  ) kendi kendine utanmayı öğren.”
Yukarıdaki cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla  hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) ( . ) ( . ) ( , )              B) ( , ) ( ; ) ( , )*
C) ( . ) ( ; ) ( , )              D) ( ; ) ( , ) ( ! )

 

 

29. Büyük bir yazar diyor ki ( ) “Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın ( ) o ( ) her şeyi olduğu gibi gösterir.”
Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla  hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A)  ( : ) ( ! ) ( , )                      B) ( ; ) ( ; ) ( , )
C) ( : ) ( ; ) ( , ) *                       D) ( , ) ( ! )( , )                     

 

 

 

30.Yerinden kalktı ( ) televizyona doğru yürüdü (  ) öfkeyle televizyonu kapattı (  )
Cümlede boş bırakılan yerlere ,sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( , ) (, ) ( . )*                         B) (. ) ( . ) ( ! )
C) (. ) (; ) (! )                           D) (. ) ( , ) (...)

 

 

31. Aşağıdakilerin hangisinde parantezin kullanımı yanlıştır?

 1. Zuhuri – (Hamza’yı tutarak) Hey...yahu...  görmüyor musunuz?
 2. Verem ( tüberküloz) bulaşıcı bir hastalıktır.
 3. Dün (otobüs biletimi) almayı unutmuşum.*
 4.  Cahit Sıtkı’yı (1910-1956) genç yaşında kaybettik.

 

 

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konur?

 1. Bunu bana nasıl yaparsın
 2. O günlerin özlemiyle yaşadı
 3. Annesi onu güzelce giydirdi
 4. Nasıl da değişiyor insan*

 

 

33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?

 1. Polis , arabasına binip hızla uzaklaştı.
 2. Nehrin suları köpüre, köpüre akıyordu.*
 3. Açıkgözün biriydi, ona güvenemezdik.
 4. O, ablamla aynı lisede okumuştu.

 

34. Üç nokta hangi cümlede doğru kullanılmıştır?

 1. O, benim için örnek bir insandır...
 2. Hava öyle soğuk ki...*
 3. Düşündüklerimi çekinmeden söylerim...
 4. Oraları adı adım bilirim...

 

35.” Buraya gelişimin iki nedeni var”cümlesinin sonuna , aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?
A)  iki nokta *                   B) ünlem
C) noktalı virgül              D) nokta

 

 

36.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. Ömer Seyfettin’in, “Diyet”öyküsünü çok severim.
 2. Atalarımız: “Ağaç yaş iken eğilir.”demişler.
 3. Okuyanı etkileyen manzum yazılara “şiir”denir.
 4. En işlek yapım ekleri : “-lik,-li,-ci...”*

 

 

 

 

37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. Dersimiz 8.30’da başlıyor.
 2. Komşumuz THY’de çalışıyor.
 3. Her şey A’dan Z’ye incelendi.
 4. Başarılarınla  aile’cek övünüyoruz.*

38.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

 1. Hepimiz Atatürkçülüğü iyi  kavramalıyız.
 2. Tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak.*
 3. “Sen bu işten anlamazsın”dedi.
 4.  Köroğlu, zulme başkaldırıdır.

 

 

39. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

 1. Akşama kadar nerelerdeydin
 2. Bu sözleri sana kim öğretti
 3. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun
 4. Şimdi kendimi tanıyamıyorum*

 

 

40. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar?

 1. Bu, senin kitabın değil mi?
 2. Hangisi, evden çıkmak zorunda?
 3. Kendisi, konuyu bilir mi acaba?
 4. O, kazada annesini kaybetti.*

 

 

41.Karayelin yakıp kavurduğu ekine ”karakavruk” derler (  )cılız (  ) boysuz (  ) bereketsiz (  ) cümlesinde boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) (, ) ( , ) (! )                B) ( ; ) ( , ) ( , ) (...)*
C) (. ) ( , ) ( , ) ( ...)              D) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( .)

 

 

 

 

42.Övülmek isteği kutlu bir istektir  (  )kişinin işini sahiden benimsediğini (  ) toplumu (  ) insanlığı özünden üstün bilip ( ) onlara yaranmak için çalıştığını gösterir.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla  aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (; ) ( , ) (, ) (, ) *              B) (: ) ( , ) ( , ) (; )
C) (; ) (, ) (; ) ( ,)                D) (: ) (, ) ( ; ) (, )

 

 

 

43. “Birbirlerine, kendini beğenmişlik hususunda benzeyen bu iki kişi, şu önemli noktada ayrılırlar”cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) *       B) ( , )      C) ( ? )          D) ( . )

 

 

44. “ Şimdiki gibi (I ) güler yüzlü (II ) sevimli ( III ) bilgili ( IV ) Öğretmenler yoktu.”cümlesinde virgül nerede yanlış ve gereksiz kullanılmıştır?
A) I            B) II             C) III               D) IV*

 

 

45.Tren kalkınca bay şuraya oturacak ( ) şuraya başını  ( ) şuraya ayaklarını yerleştirip yatacak.”cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (: ) ( , )                              B) ( ! ) ( , )
C) ( ; ) ( , )*                             D) ( . )  ( , )

 

 

46. Aşağıdakilerin hangisinde (–) işareti yanlış kullanılmıştır?

 1. Yer-gök duman olmuştu.*
 2. Yeni yol Ankara-İstanbul arasını kısaltıyordu.
 3. Hiddetle:

–Ne var,dedi
D)  “-ci” işlek eklerden biridir.

 

 

47.”Meydanda kimler yoktu ki ( ) bürokratlar (  )iş adamları ( ) işçiler ( ) “
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (! ) ( , ) ( ; ) (...)          B) ( ; ) ( , ) ( ; ) (...)
C) ( : ) (, ) ( , )  (...)*          D) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )

 

 

48.    “Duracak bende ( ) resimlerdeki haliyle zaman  ( ) kalacak aynı günler ( ) bu şahıslar (   )bu mekân  (  )”
cümlesinde  bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )  *   B) ( , ) ( : ) ( , )  ( , ) ( ! )
C) ( , ) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( ! )      D) (. ) ( , )  ( : ) ( , ) (...)

49. Aşağıdakilerden hangisi kesme işaretinin kullanım yerlerinden biri değildir?

 1. Özel adlara getirilen çekime eklerini ayırmak.
 2. Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak.
 3. Sayılara getirilen ekleri ayırmak.
 4. Özel adlara gelen yapım eklerini ayırmak.*