Anasayfa

KONULAR

Konular
Deneyler
Eğlen-Öğren
Sorular
İginç
AKAN ELEKTRİK
Hazırlayanlar
 

ELEKTRİK AKIMI VE ELEKTRİK AKIMININ ETKİLERİ

Elektrik yüklerinin iletken üzerindeki hareketleri elektrik akımını oluşturur. Pil, akümülatör ve jeneratör gibi üreteçler potansiyel farkı oluşturarak akımın sürekliliğini sağlar. Bir elektrik devresindeki akımın yönü, üretecin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur. Devreden birim zamanda geçen yüke, akım şiddeti adı verilir.
Elektrik devresinden geçen akım şiddeti ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır. Akım şiddeti “I” ile gösterilir. Birimi amperdir. Amper “A” harfi ile gösterilir.


-Elektrik akımının ışık etkisi:Elektrik akımının ışık etkisinden aydınlatma amacıyla yararlanılır. Bir ampulün ışık vermesi için anahtarın kapatılması gerekir. Anahtar kapatıldığı zaman devre tamamlanır,  elektronlar iletken üzerinden akar, ampulün içindeki tungstenden yapılmış ince iletken telden geçer, tel çabuk ısınır ve akkor durumuna geçer, böylece  ampul ışık verir.


-Elektrik akımının ısı etkisi: İletken bir telden akım geçince tel ısınır. Bunun nedeni iletkenin bir direncinin olmasıdır. Telin iletkenliği ne kadar az olursa direnci o kadar büyük olur. Direnci büyük olan tel fazla ısınır.
Elektrikli ısıtıcıların yararları şunlardır:
.Çevre kirliliğine neden olmaz.
.Zaman kazancı sağlar. Kısa sürede ısıtma etkisi yaparlar.
.Kullanımları kolaydır.

 

GERİLİM:

         Bir elektrik devresinden düzenli bir akımın geçmesi için bu devrenin iki ucu arasında belli bir potansiyel farkının olması gerekmektedir. Potansiyel farkından dolayı devreden elektrik akışı olur.
          Bir devrenin iki ucu arasındaki potansiyel farkını volt türünden ölçen araçlara voltmetre denir, voltmetre devreye paralel olarak bağlanır. Potansiyel farkı “V” ile gösterilir, birimi volttur.

                         Yüksek voltaja gereksinim duyulduğunda piller seri veya paralel bağlanır. Oluşan bu sisteme pil bataryası adı verilir. Pil bataryası ile istenilen değerde voltaj elde edilir.