Anasayfa

TARİHİN BAŞLANGICI

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır.

Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler .

Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar (tarih öncesi devirler), yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih çağları (tarih devirleri) adı verilmiştir.

Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında (M.Ö. 3200) bulunmuştur.Yazının bulunması, tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır.

Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.


Şu an Lascaux, Fransa'da bulunan mağara duvarındaki bu resim M.Ö. 13.000 yıl önce yapılmıştır. İlkçağlardaki avcılar, duvarlara hayvan resimleri çizdiklerinde başarılı bir av geçirmek için sihirli güçlere sahip olacaklarına inanıyorlardı.