Proje İndeks
Yazarlık Yazılımı
Okulumuz
Türkçenin Önemi
İngilizce'nin Önemi
Proje Konuları
Proje Hedefleri
Biz Kimiz?
Linkler
Atatürk
 
 
Atatürk'ün Hayatı
Kronoloji
Web Sitelerimiz
 
 
İngilizce'nin Önemi

Bu verilerin ışığı altında, İngilizce öğrenmenin günümüzde nedenli önemli hale geldiği anlaşılabilmektedir.

İngilizce'nin kullanım yayılımında bir diğer kültürel etken de medyadır. İngilizce, yaklaşık 400 yıldır basında kullanılmaktadır.17.yy'ın ilk yıllarında Avrupa'lı devletler gazeteler çıkarmaya başlamışlardır ve bu alanda da İngiltere başı çekmektedir.İngilizce'ye basında verilen değer yeni teknolojik haber alma gelişmeleriyle artmıştır;örneğin Reuters 1851 yılında Londra'da bir uluslararası haber alma ajansı kurmuştur.Medyada İngilizce kullanımı sadece basınla sınırlı değildir.19.yy.sonlarında ABD'de gelişen reklamcılık ve radyo yayıncılığı diğer etkenlerdendir.Radyo dalgaları sayesinde İngilizce dünyanın dört bir yanına yayılmış ve bölgesel yayıncılığa çok az olanak tanımıştır(Crystal,1997-47,62).

Sinema medyanın diğer bir alanıdır.19. yy.da Avrupa ve Amerika'da gelişmeye başlayan sinema teknolojisi I.Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya kaymış,1915 yılında Hollywood film endüstrisinin kurulması diğer devletlere ve dillere sinema alanında tüm yolları tıkamıştır.1996 BFI Televizyon ve Film Elkitabı'na göre dünya film endüstrisinin %80'i İngilizce'dir.Oskar törenleri her zaman İngilizce olduğu gibi Avrupa'da yapılan Cannes Film Festivali'nde verilen ödüllerin yarısından fazlası İngilizce-filmlere verilmektedir.

Sinemayla birlikte evlerimize giren bir diğer İngilizce öğe de pop müziktir.Teknolojik gelişmelerin çoğu Amerika'da olduğundan bu teknolojiyle oluşan müzik de İngilizce'dir. Radyo programları ve en son teknolojiyle yapılan video kliplerle evlerimize giren müziğin yaşam felsefesinin,giyiminin,dilinin hayatımızda yer etmesi kaçınılmazdır (Crystal,1997-63).

Uluslar arası ulaşım ve güvenlikte kullanılan kısaltmalar yine İngilizce kökenlidir. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla bu dilde yapıldığından ya da bu dile çevrildiğinden eğitimde de bilgiye erişmek amacıyla kullanılan dil İngilizce'dir. Ayrıca bilginin en kolay erişildiği ve iletişimin en yaygın olarak kullanıldığı internette ortak dil yine İngilizce kabul edilmektedir (Crystal,1997-64).

Crystal'ın tüm bu gelişmeleri yazdığı ‘Küresel Bir Dil Olarak İngilizce-English as a Global Language(1997)' adlı kitabında bahsettiği tarihsel olaylar ve bu olayların kültürel sonuçları küresel bir dilin yaratılış aşamalarını belirler. Crystal(1997)'ın gösterdiği tarihsel ve kültürel gelişmeler, Tarık Ali'nin ‘Fundamentalizmler Çatışması(2002)' adlı kitabında sıraladığı tarihsel olaylarla paralellik gösterir.İki yazar da 19.yy. dünyasında Britanya İmparatorluğu'nun kayıtsız şartsız egemenliğinden bahsederken bu dünya liderliğinin I. ve II.Dünya Savaşları'ndan sonra Amerika'ya geçtiğinde hemfikirdir.Crystal Amerika'nın yayılış aşamalarını tarihin doğal bir sonucu olarak kabul eder ve siyasal/askeri/ekonomik bakımlardan dünyada tek güç olan bu ülkenin dilinin ‘dünya dili' olarak kullanılmasını yadırgamaz.

Tarık Ali, bu teknolojik ve kültürel gelişmelerin özellikle Güney-Batı Asya ve Ortadoğu ülkeleri üzerindeki etkileri üzerinde durur.Yazara göre Amerika'nın dünyanın tek gücü olarak ortaya çıkması doğal bir seyir izlemez,aksine bu yıllardır sistemli olarak uygulanan politikaların sonucudur.Bu bakış açısı biraz daha ileriye götürülürse İngilizce'nin dünya dili olarak doğması,gelişmesi ve yayılması bu politikalara bağlanabilir.

Devamı için tıklayınız

MEB Duyuruları
Veciz Sözler
İletişim
  ugurkebapci@hotmail.com
  erdalkomurcu@hotmail.com

Tüm Hakları Saklıdır. ©2008 Uğur KEBAPÇI & Erdal KÖMÜRCÜ