AKRAN BASKISI

 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, ergenlik döneminde gençler akranlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlar ve akranlarının kendilerini ailelerinden daha iyi anladığına düşünür ve inanır. Gençler, kendilerini daha fazla vakit geçirdikleri akran gruplarının doğal bir parçası olarak görür ve gruptaki diğer üyelere benzemeye çalışır. Ergenlik döneminde ait olma, kabul görme, sosyal onay, bağlanma gibi sosyal gereksinmeler genç tarafından daha yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanır ve ait olma, kabul görme ihtiyacı gencin akran grubunun kontrolüne girmesine yol açar. Akran grubunun kontrolüne girmek peşinden akran baskısını da beraberinde getirmektedir.

 

Akran Baskısı nedir?

 

 

 

 

Akran baskısı neden ve nasıl ortaya çıkar?

Akran baskısının diğer değişkenlerle ilişkisi nedir?

 

 

 

 

 

 

ü  sigara içme,

ü  alkol ve madde kullanımı,

ü  okuldan kaçma, okula devamsızlık,

ü  ders dışı aktivitelere daha az zaman ayırma,

ü  akademik performans düşüklüğü,

ü  hırsızlık, mağazadan mal çalma,

ü  çetelere katılma şeklinde ortaya çıkabilir.

 

 

·         Akran baskısına uğrama düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında kızların akran baskısından daha az etkilendiği ve olumlu akran baskısı yaşadıkları yönünde iken erkeklerin daha fazla akran baskısı yaşadıkları, antisosyal arkadaş baskısına daha az direnebildikleri ve buna bağlı olarak daha riskli davranışlarda bulundukları yönündedir.

 

Akran baskısıyla nasıl baş edebilir?

 

Okul Temelli Önleme Çalışmaları

 

Okullarda akran baskısı ile baş etmede öğretmenlere, yöneticilere ve psikolojik danışmanlara önemli roller düşmektedir. Akran baskısı, zorbalık, şiddet ile ilgili olarak ile okullarda üç düzeyi olan temel önleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Temel önleme çalışması anlamında etkili davranmayı öğretecek becerilere odaklanılabilir.

 

Etkili davranmayı içeren beceriler arasında öğrencilerin kendini ortaya koyma becerileri yer alabilir. Öğrencilerin sözel olan ve sözel olmayan kendini ortaya koyma becerilerini öğrenmeleri akran baskısıyla baş edebilmelerine yardımcı olacaktır.

 

Sözel olarak kendini ortaya koyma becerileri

Sözel olarak kendini ortaya koyma becerileri; “hayır” demek”, ricada bulunmak ve hakkını aramaktır.

1.Reddetme becerileri: Reddetme becerilerinde amaç bireyin yapmak istemediği bir durum ile ilgili olarak bir isteği ve bir ricayı nasıl kabul etmeyeceğini öğretmektir.

“Hayır” demek:

  1. basamak: Öğrencinin konumunu belirlemesi. Yapılan bir ricaya karşı öğrencinin cevabını belirlemesi önemlidir.
  2. basamak: Öğrencinin niçin hayır dediğinin nedenini belirtmesi önemlidir.

 

“Hayır” deme Yöntemleri

Hayır…………………………..”Hayır”, “hayır olmaz”

Mazeret bildirme……………… “Hayır benim başka bir yerde işim var”

Atlatma………………………….”Hayır  belki daha sonra”

Konuyu değiştirmek……………”Hayır teşekkürler. Mehmet’i bugün bir yerlerde gördün mü?”

Hayır tekrarı………………………”Hayır. Hayır pek ilgilenmiyorum”. “Hayır “teşekkürler”.

Yürüyüp gitmek……………………..”Hayır” de ve yürüyüp git”

Ortamdan sakınmak………………..”Hayır de ve ortamı terket “

 

2.Ricada bulunmak ve hakkını aramak:”

1. basamak: Öğrencinin değişmesi gereken durumu veya sorunu belirleyerek konu ile ilgili düşüncesini belirtmesi .

2. basamak: Öğrencilerin sorunu düzeltmek veya değiştirmek için ricada bulunmasını belirtmesi.

 

Sözel olmayan kendini ortaya koyma becerileri

Öğrencilere sözel iletişimin yanı sıra uygun davranış biçimlerinin de önemli olduğu ve çeşitli davranış kalıplarıyla bireyin kendisini daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilmesini anlatmak önemlidir.

 

Sözel olmayan kendini ortaya koyma becerileri;

Ses tonu: Kişinin sesi ne alçak ne de yüksek bir ses tonuyla olmalıdır. Orta şiddet bir ses tonu ile kibar ve otoriter bir şeklide konuşun.

Konuşmanın hızı ve akışı: Düzgün, açık ve diğer kişilerin rahat olarak anlayacağı bir şekilde konuşun.

Göz kontağı: Konuştuğunuz kişinin doğrudan gözlerinin içine bakarak konuşun.

Yüz ifadesi: Konuştuğunuz konuya önem veren ciddi bir yüz ifadesi yanında diğer kişilere güven veren kibarlığınızı ve sakinliğinizi koruyun.

Vücut pozisyonu: Konuştuğunuz kişiye doğru yüz yüze bakacak şekilde dönün ve vücudunuzun dik olmasına özen gösterin.

 Uzaklık: Kişilerle konuşurken uygun bir uzaklıkta durunuz. 1 metrelik uzaklık uygun bir uzaklık sayılabilir.

 

Okullarda temel önleme çalışmasının başında yer alan etkili davranmayı öğretecek becerilerin yanı sıra, ikinci düzeyde risk içeren gruplara odaklaşma önemlidir. Bu gruplara çatışma çözme, akran arabuluculuğu, sosyal problem çözme ve akran yüzleşmesi eğitimleri verilebilir. Üçüncü düzeydeki önleme çalışmalarında dışa yönelik, ciddi, açık, kızgınlık, saldırganlık davranışları gösteren hedef öğrencilere saldırganlık yerine konabilecek davranışların neler olacağına dair eğitim ve öfke ile başa çıkma eğitimleri verilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

 

Aydın, A. (1999). Gelişim ve öğrenme psikolojisi, Ankara; Anı yayıncılık.

 

Bourne, H. (2005)

www.findarticles.com/p/articles/mi_g2602/is_0004/ai_2602000426/print 18/05/2005

 

Çiğdemoğlu, S. (2006). Lise I.Sınıf Öğrencilerinin Akran Baskısı, Özsaygı Ve Dışadönüklük Kişilik Özelliklerinin Okul Türlerine Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

Davaslıgil, Ü.,Çakıcı, M., Ögel, K.(1998). Yaşam Becerilerini Geliştirme Kılavuzu. Bağımlılık ve Gençlik Komisyonu Eğitici Kılavuzu.

 

Delikara, İ.E. (2000). Ergenlerin akran ilişkileri ve suç kabul edilen davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.   Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü.

 

Esen, K.B. (2003).Akran baskısı, Akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24,19-85.

 

Korkut, F. (2004). Okul temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Anı Yayıncılık , Ankara.

 

Kıran, B. (2002). Akran baskısı düzeyi farklı olan öğrencilerin risk alma, sigara içme davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  

 

Morrison, J. (1997). Peer group pressure within and outside school, British Educational Research Journal, 23(1). 

 

Santor, D. A., D. Messervey ve V. Kusumakar (2000). Measuring peer pressure, popularity, and conformity in adolescent boys and girls: Predicting school performance, sexual attitudes, and substance abuse, Journal of youth and adolescence, 29 (2), 1163-182.

 

 

 

 

 

****Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisinin Haziran 2006, sayı 76 sayısının Konusu Okul ve Çevresinde Şiddet.