Bu etkinlikte öğrenciler, deneme ve araştırmalar yoluyla düşünceyi uyarmak, alışılmamış yollarla zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi istenen düşünceleri yön, oran ve renk kavramlarını dikkate alarak bir araya getirirler.

Bu çalışmada değişikliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi, eşkenar üçgen) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kağıda çizilir ve katmanlar yolu ile bir birim oluşturulur. Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yön, oran ve renk kavramları ışığında birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkan düzen; düşüncenin, aramanın ve denemenin ortaya çıkardığı yeni üründür.

Bu etkinlikte,

  • Geometrik biçimler kullanılır.
  • Geometrik şekillerin boyutları birbirinden farklı olabilir.
  • Renkleri farklı olabilir.
  • Birimlerin boyutları farklı olabilir.
  • Bazılarının görünümü hareketli bazıları durağan olabilir.

Şekle hareketli ve durağan görünüm veren nedir?


2.SAYFA>>>