SES BİLGİSİ

I. SES BiLGiSi

İnsanların duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için kullandıkları işaretlerin hepsine "dil" denir.

Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay kulundandır ve eklemeli dillerin son eklemeli diller grubuna girer,

Hava titreşiminin kulakla duyulan derecesine "ses" denir.

Sesleri yazmaya yarayan işaretlerin her birine "harf" denir.

Bir dildeki harflerin bütününe "alfabe" denir Şu anda kullandığımız alfabe, 29 harften oluşmaktadır ve Latin Alfabesinin dilimize uyarlanmış şeklidir.

Ağzın bir hareketiyle çıkan sese "hece" denir. Sesli harf olmadan hece kurulmaz. Sözcükteki hece sayısı, ünlü sayısına eşittir:

Her           tren            gelişinde      gel            demiştin,

Bir hece   Bir hece     Dört hece     Bir hece   Üç hece

HECE ÇEŞİTLERİ

Türkçe’de heceler altı çeşittir :

1.        Bir sesliden oluşan heceler :  a-dam, e-rik, o-dun...

2.        Bir sesli + Bir sessizden oluşan heceler : al-çak, üz-gün

3.        Sessiz+sesli : ba-lık

4.        Sessiz+sesli+sessiz  : bal-çık

5.        Sesli+sessiz+sessiz : alt

6.        Sessiz+sesli+sessiz+sessiz : yurt

NOT : “O” , hem harf, hem hece, hem de kelime olarak kullanılabilir.

Harf ...hece...kelime...cümle...paragraf....edebi eserler  oluşur.

 

ANA SAYFA SES BİLGİSİ SES OLAYLARI ÜNLÜ UYUMLARI VURGU ÇALIŞMA KAĞITLARI
Anasayfa
Ses-Bilgisi-Hece
Sesler ve Özellikleri
Ünlü Uyumları
BÜU kurallar
KÜU-Kuralları
Ünsüzler 
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ses Düşmesi
Ses Türemesi 
Ünlü Daralması
Kaynaştırma-Ulama
Sözcük-Cümle Vurgusu
Alıştırma1
Alıştırma2
Alıştırma3
Alıştırma4