Bu bölümde değişkenliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kâğıda çizilir ve katlamalar yolu ile bir birim oluşturulur. Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yön, oran ve renk kavramları ışığında birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkarılan düzen; düşüncenin, aramanın ve denemenin ortaya çıkardığı yeni bir üründür.

8. sınıf Düzen kuşağının 7. sınıf Düzen kuşağından farkı

Öğrenciler yaratıcı düşüncelerinin ışığında birimlerini renk, yön ve oran farkını dikkate alarak birleştirirler. Her öğrencinin bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının ürünü olan değişkenliği olmayan geometrik şekillerden yapılmış farklı uyum, estetik ve yorumlardan bütünler oluşur.

Bu etkinlik “Bütünde Farklılık Oluşturalım” odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır.