Anasayfa

Dünya'mızın şekli

Dünya'nın yapısı

Dünya'nın Katmanları

Yer kabuğu

Resim Galerisi

DÜNYA KATMANLARDAN OLUŞUR

Uzun bir süre Dünya'nın katılaşmış bir kabukla çevrili ateş topu biçiminde olduğu düşünülüyordu. Ancak, bilimsel çalışmalar sonucu, Dünya'nın merkezinin de katı hâlde olduğu sonucuna varılmıştır.
Dünya'nın oluşumu esnasında, dönme hareketi nedeniyle ağır maddeler merkezde toplanmıştır. Dışa doğru yoğunluk azalarak, Dünya'nın katmanları meydana gelmiştir.                                                DÜNYA KATMANLARDAN OLUŞUR
Dünya’nın içten dışa doğru katmanları aşağıdaki gibi sıralanır.
1.         AĞIR KÜRE (ÇEKİRDEK):
•          Yerkürenin en iç kısmıdır. Bu katmana çekirdek de denir.
•          Demir ve nikel gibi ağır maddelerin çok bulunmasından dolayı ağır küre adı verilmiştir.
•          Sıcaklığın çok yüksek olduğu (4000-5000 0 C) bu katmanda maddeler katıya yakın haldedir.
•          Bu katman dünya’nın;
-          En kalın,    En sıcak,    En ağır katmanıdır.
2.         ATEŞ KÜRE:
•          Ağır küre ile taş küre arasındaki katmandır. Bu katmana Manto da denir.
•          Ağır küreden daha az kalındır.
•          Sıcaklığı yüksek olduğu için maddelerin çoğu sıvı ve gaz haldedir.
•          Akıcı hamur kıvamında olan bu maddeye magma denir.
•          Volkanlardan çıkan gaz ve lavlar bu tabakadan gelir.
3.         TAŞ KÜRE (YER KABUĞU):
•          Canlıların üzerinde yaşadığı kayalar ile onun üzerini örten toprak tabakasının meydana getirdiği katmana denir.
•          Ateş küreyi çepeçevre sarar
•          Deniz ve okyanus tabanlarında ince, karalarda daha kalındır.
•          Karalar yer kabuğunun ¼ ünü kaplar.
YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?
-          Katı ve kırılgan levhalardan oluşmuştur.
-          Levhaların yüksek yerleri kıta, alçak yerleri de okyanus tabanlarını oluşturmuştur.
-          Yapısında bütün elementler saf veya bileşikler halinde bulunurlar.
-          Yer kabuğunun yapısını oluşturan mineral içeren taş veya kayalara kayaç denir.
NOT: Tüm kayaçlar minerallerden oluşur. Çoğu kayaçlar birkaç mineral içerir.
4.         SU KÜRE: yer kabuğunun ¾ ü sularla kaplıdır. Yeryüzü suları buharlaşarak atmosferde su buharı olarak yer alır. Suyun doğadaki dolanımı ile yeniden yeryüzü sularına katılır. Su küreyi;
•          Havadaki su buharı
         Okyanuslar,      Denizler,       Göller ve akarsular ,     Yer altı suları,     Buzullar oluşturur.
5.         HAVA KÜRE (ATMOSFER): Yer kabuğunu dıştan saran ve onunla beraber dönen gaz katmanıdır. Atmosfer yeryüzünden uzay boşluğuna kadar olan 1000 km kalınlığında bir tabakadır. Atmosferin tabakaları;
         Troposfer ,     Stratosfer ,      İyonosfer ,      Ekzosfer’dir.
Atmosferin en üst bölümü bizim de yaşadığımız ve yeryüzüne en yakın katman olan troposferdir. Troposfer yaklaşık 11 km kalınlıktadır.
Atmosfer içinde azot, oksijen, argon, karbondioksit ve su buharı bulunur. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi doğa olayları troposfer içinde olur. Sıcaklık canlıların yaşamasına elverişlidir.