Maddenin Değişimi ve Tanınması                                                                                   

 
 

 
   
   
  • Ana sayfa
  • Konu Anlatımı
  • Oynayarak Öğrenelim
  • Test

Neler Öğreneceğiz?

-Su Halden Hale Girer

-Doğada Su Döngüsü
-Yağmur
-Kar
-Dolu
-Çiy
-Kırağı
-Sis      

      

 

   -Su Halden Hale Girer

 

  -Doğada Su Döngüsü

   Yeryüzünde bulunan deniz, göl ve akarsulardan buharlaşan su yükselerek gökyüzünde birikir. Biriken bu buhar tanecikleri bulutları oluşturur. Oluşan bulutlar gökyüzünde soğuk hava tabakaları ile karşılaşır. Yoğunlaşarak yağmur, dolu, kar ve sis olarak tekrar yeryüzüne döner. Bu olaya doğada su döngüsü denir.

   Su döngüsü Dünya'daki hayatın devamı için çok önemlidir. Suyun buharlaşıp sonra yağmur olarak tekrar yeryüzünü sulaması, yeryüzünü sulaması, yeryüzünü kaplayan canlılarıb su ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Dünya'nın dörtte üçüsularla kaplıdır. Fakat bu suların %97 'si deniz suyu yani tuzlu sudur. Canlılar, deniz suyunu kullanarak su ihtiyacını karşılayamaz. Yağmur tatlı su kaynaklarını besler. Canlılıarın tükettikleri suların kaynağı tatlı su kaynaklarıdır.

-Yağmur   

   Su buharlaşarak bulutları oluşturur. Soğuk hava ile karşılaşan su damlacıkları birbirine daha çok yaklaşır. Büyük damlacıklar oluşur ve yeryüzüne düşer.

-Kar   

   Bulutlar,0 C’ın altında hava katmanının içine girerler. Kendilerini meydana getiren küçük su tanecikleri, damlacık haline geçmeden birdenbire donar, altı köşeli, güzel görünümlü kar billuru halini alır. Bu billurlarla da bir araya gelerek kar lapalarını oluşturur.

-Dolu   

   Yukarıya doğru esen kuvvetli rüzgâr, yağmur damlacıklarını soğuk havaya doğru iter. Su damlacıklarının aniden donmasına sebep olur. Donan bu tanecikler yeryüzüne dolu olarak düşer dolu genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yağar. Bitkilere zarar veren bir yağış çeşididir.

-Çiy   

   Bahar ve yaz aylarında sabahları çimlerde dolaşırken ayağımız ıslanır. Ayağımızın ıslanmasına sebep olan çiydir. İçersinde su buharı bulunan hava, toprağın gece soğumasıyla yoğunlaşır ve çiy oluşur.

-Kırağı   

   Çok soğuk bahar ve yaz gecelerinde havanın içerisindeki su buharı taşların ve toprağın üzerinde donar. Beyaz bir tabaka oluşur buna kırağı denir. Kırağı bitkilerin donmasına neden olur.

-Sis   

   Beyaz duman şeklindedir. Yeryüzüne bitişiktir ve yağış vermez. Nemli bir ortamdır. Bol miktarda su buharı taşıyan nemli havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşması ile meydana gelir. Gece sabaha doğru oluşur. Güneş doğunca ışınların etkisiyle buhar haline geçerek kaybolur.
   

 

 

Hazırlayanlar:E.Işıl Eşder-Ayhan Bayrak

  Kemalköy İÖO.-KA.Alper Yazoğlu İÖO    

e-mail:  

  

isilesder@gmail.com
ayhanbayrak22@gmail.com