SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI

Burun,Yutak, Soluk Borusu ve Akciğerlerdir. Solunuma yardım eden organlar, Diyafram ve Kaburgalar Arası Kaslardır.

Burun : koku alma duyusu organıdır.Soluk havasının alındığı  yerdir.Havayı süzer, ısıtır ve nemlendirir.

Yutak: Ağız ve burunun arka tarafındadır.Soluk borusu ile yemek borusunun başlangıç kısmıdır.

Soluk Borusu: Yutaktan sonra gelir. Boynun ön tarafındadır.Üst üste dizilmiş kıkırdak parçalarından oluşur.Soluk borusunun üst tarafı biraz genişleyerek ses tellerinin bulunduğu gırtlağı oluşturur.Lokmalar yutulurken gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır.Soluk  borusu ikinci kaburga hizasında ikiye ayrılarak bronşları oluşturur.Bronşlar,kıkırdak halkalardan oluşmuştur.

AKCİĞERLER:
Göğüs kafesi içinde sağ ve sol akciğer olmak üzere iki bölümden oluşur.Sağ akciğer üç loplu,sol akciğer iki lopludur.Bir lopunun yerine kalp gelmiştir.
Bronşlar: Akciğerlere girdikten sonra ağaç dalları gibi bronşcuk denilen kollara ayrılır. Her bronşcuk alveol(hava kesesi) denilen kısımlarda sona erer.Alveollerin dışı kılcal kan damarları ile sarılmıştır.Kan ile gaz alışverişi burada gerçekleşir.Akciğerlerin üzeri plevra adı verilen iki katlı bir zarla örtülüdür.Solunum olayı sırasında akciğerler,diyafram ve kaburgalar arası kaslarla birlikte çalışırlar.