Gereklilik Kipi :  Eylem kök ya da gövdelerine “-malı, -meli” ekinin getirilmesiyle yapılır.
Anlamı : Eylemin yapılması, olması gerektiğini bildirir. Bu anlam, “gerek, lazım, icap etmek” sözcükleriyle de sağlanır. Örnek :  Onunla hemen konuşmalıyım.
Bu işi yarına bitirmeliyiz.
Gereklilik kipinin kişilere göre çekimi şöyledir :

KİŞİ

TEKİL

ÇOĞUL

I.

Bilmeliyim

Bilmeliyiz

II.

Bilmelisin

Bilmelisiniz

III.

Bilmeli

Bilmeliler