KESİR ÇEŞİTLERİ

I.      Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

 

Örnek:     2                         

                           5

 

II.   Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.

 

Örnek:     7                                              

                                   4

                                                                                                                 

 

 

III.                                                                                                                                                                                                            Bir sayma sayısı ile birlikte gösterilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

 

Örnek:

                3

         2                  

                                                6

 

 

                                                                  İki tam üç bölü altı veya İki tam altıda dört