KESİRLER

Bir bütün veya bütünün eş parçalarından birine ya da birkaçına kesir denir. Kesirleri gösteren sayıya da kesir sayısı denir.

 

Kesirleri yazmak için pay, payda ve kesir çizgisinden yararlanılır.

Pay: Bir bütünden kaç tane eş parça alındığını gösterir.

Payda: Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir.

Kesir Çizgisi: Pay ve payda arasındaki çizgidir.

 

KESİR ÇİZGİSİ

 
   1              PAY

  4              PAYDA