Kuru Boya
Pastel Boya
Mumlu Boya Pastel Boya
Pastel Boya
Renkli Resim Türleri Galerisi
Sulu Boya
Yağlı Boya
Yağlı Boya
Tutkallı Boya
Guaj Boya

İnsanlar, tarihten önceki çağlardan beri çizdikleri resimleri boyamaya çalışmışlardır. Mağara hayatı yaşayan insanlar, topraktan elde ettikleri turuncu, kiremit kırmızısı ve siyah renklerle resimlerini boyamışlardır. Çinliler ve Mısırlılar, mavi, sarı, yeşil, kırmızı renkleri kullanmışlardır. Tüm renklerin boya olarak yapılması ve kullanılması Mezopotamya’da görülmüştür. O devirde yapılan eserler hala renklerini korumaktadırlar. Mimarlık ve heykeltıraşlıkta büyük bir üstünlük gösteren Yunanlılar, resim sanatında aynı başarıyı gösterememiştir. Fakat fresk duvar resimlerinden, Yunanlıların tüm renkleri kullandıkları anlaşılmaktadır.  Yağlı boyanın bulunmasıyla renkli resim daha çok gelişmiştir. Topraktan, bitki ve madenlerden kimyasal yollarla yapılan bu boyalar, Rönesans devrinin başlarında büyük bir önem kazanmıştır.
Resim yaparken değişik yapıda ve değişik özelliklerde boyalar kullanılır. Her boyaya uygun değişik resim teknikleri vardır. Her tür boyanın tekniğini ve özeliklerini tanımak ve ona göre çalışma yapmak gerekmektedir.
Kullanılan boyalara göre Renkli Resim türleri aşağıda gruplandırılmıştır.
* Kuru boya ile resim 
* Pastel boya ile resim 
* Mumlu boya ile resim 
* Sulu boya ile resim 
* Guaj boya ile resim 
* Tutkallı boya ile resim 
* Yağlı boya ile resim