ANA SAYFA

 

Ana Sayfa

KONULARINA GÖRE RESİMLER ANA SAYFA


KONULARINA GÖRE RESİMLER

Portre Resim
Natürmort Resim
Figür Resim
Enteriyör Resim
Soyut Resim
Peyzaj
İş Resimleri

 

İŞ RESİMLERİ

İŞ RESMİ

Yapılacak bir eşyanın biçimini, boyut ölçülerini, yapılış sırasını gösteren resimlerdir. İş resimleri, el sanatları ile uğraşanlara zaman ve malzeme tasarrufu sağladığı gibi anlatım kolaylığı da gösterir. Yurdumuzda el sanatları ile uğraşanların birçoğu bu yolla çalışmadığı için, istenilen şekilde iş yapmaları oldukça zordur. Sanat okullarında eğitim ve öğretim görmüş sanatkar işlerinin güzelliği ve sağlamlığı buna bağlanabilir. İş resimlerinde yerine göre pergel, cetvel, gönye gibi araçlar kullanılır. İş resimlerinin gelişmiş şekli, Teknik Resim derslerinde öğretilir. İş resimlerinde önce yapılacak eşyanın perspektif resmi çizilir, sonra ölçülerine uygun olarak cepheden, yandan, yukarıdan görünüşleri yapılır. Bu görünüşler içerisinde aydınlatması güç olan taraflar varsa, o kısım ayrıntılı olarak ayrıca belirtilir.