Portre
Natürmort
Figür Natürmort
Natürmort
Resim Türleri Galerisi
Enteriyör Bina İçi Resim
İş Resmi
İş Resmi
Peyzaj Manzara
Soyut Resim

Resim yapmaya yeni başlayanların en çok karşılaştığı güçlüklerden biri de, resimlerine seçtikleri konunun ne olacağıdır. Her konu resim çalışmaları için faydalıdır. Hoşlanılmayan bir konuda resim yapmak, resim yapana çok şey kazandırmayacağı gibi, yapılan resim de istenildiği kadar güzel olamaz. Önemli olan konunun resim yapanı duygulandırması ve ona çalışma zevkini vermesidir. Konunun seçimi malzeme ve günün koşullarına da bağlıdır. Konularına göre resimler şöyle guruplamdırılabilir:
Portre Resim
Natürmort Resim
Figür Resim
Enteriyör Resim
Soyut Resim
Peyzaj
İş Resimleri